42ο   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ                 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το 42ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία στην πανέμορφη Αλεξανδρούπολη κομβικό σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, επιβεβαιώνοντας τον ιστορικό θεσμό του ετήσιου αυτού συνεδρίου, που αποτέλεσε και θα αποτελεί, την επιστημονική συνάντηση που προάγει τη Νοσηλευτική επιστημονική σκέψη και κρίση των Ελλήνων Νοσηλευτών, επικυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο και την ιστορικότητα του ΕΣΝΕ.

Ο κεντρικός σκοπός του Συνεδρίου ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες Νοσηλευτές να εκφράσουν τις επιστημονικές και επαγγελματικές τους αναζητήσεις, τα πορίσματα και τα συμπεράσματά τους, μέσα από την έρευνα και την κριτική προσέγγιση της υπάρχουσας γνώσης.

Επιμέρους σκοπός ήταν η επιστημονική και επαγγελματική συνδιαλλαγή των γνώσεων και των εμπειριών μέσα από κάθε χώρο άσκησης της Νοσηλευτικής, ενώ παράλληλα δόθηκε  η δυνατότητα στους Νοσηλευτές να αποτυπώσουν ελεύθερα τις επιστημονικές τους απόψεις και αναζητήσεις, δίνοντας το στίγμα του τι απασχολεί την Ελληνική Νοσηλευτική την παρούσα  κρίσιμη χρονική συγκυρία εν μέσω οικονομικής και  ανθρωπιστικής κρίσης.

Στο συνέδριο συμμετείχε μεγάλος αριθμός συνέδρων από κάθε γεωγραφικό σημείο της Ελλάδας, αλλά και πολλοί συνάδελφοι μας από την Κύπρο.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα

 Το Επιστημινικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου  περιελάμβανε: 106 Ελεύθερες Ανακοινώσεις, οι οποίες στην πλειονότητα τους ήταν ερευνητικές εργασίες, με πολλά πρωτότυπα θέματα σχεδόν από όλες τις ειδικότητες της Νοσηλευτικής, 124 Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις, 16 Στρογγυλά Τραπέζια με ευρύ θεματικό φάσμα, 20 Διαλέξεις, 8  κλινικά φροντιστήρια και 1 Διαδραστική Συνεδρία.

Τα στρογγυλά τραπέζια, οι διαλέξεις και τα κλινικά φροντιστήρια κάλυπταν θέματα των λοιμώξεων, της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης της, την άσκηση της διοίκησης και της διαχείρισης αλλαγών, τη διαχείριση ολικής ποιότητας, την ψυχική υγεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας καθώς και την ενημέρωση και εκπαίδευση ασθενών με έμφαση στις διαστάσεις και αρμοδιότητες του Νοσηλευτή, την ολιστική προσέγγιση του πόνου, την αντιμετώπιση του πολυτραυματία, την ολοκληρωμένη φροντίδα του Ογκολογικού ασθενούς στο Νοσοκομείο, τον διευρυμένο ρόλο του Νοσηλευτή επιτήρησης λοιμώξεων, την ποιότητα ζωής σε παιδιά με χρόνιο νόσημα, απόβλητα και περιβαλλοντολογική διαχείριση, την διαδικτυακή εξάρτηση  – Κίνδυνος στην παιδική και εφηβική ηλικία. Τη Σχολική Βία και  τον Εκφοβισμό στην Ελλάδα, Αναγνώριση των αιτίων, διαχείριση του φαινομένου & συνέπειες στην Ψυχική Υγεία του παιδιού, την Υγεία των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση έως τα 18 τους χρόνια, τη Διαμόρφωση του Πλαισίου της Βιοηθικής από τη Νομοθεσία & τα Διεθνή Κείμενα, την έννοια του διλήμματος ως παράγοντας επίδρασης της Νοσηλευτικής Εργασιακής Κουλτούρας στην Ογκολογία, την Ασφαλή έκθεση νοσηλευτών σε ιονίζουσες ακτινοβολίες στο χώρο του Νοσοκομείου. Την Επιδημία από τον ιό Embola: Τι διδαχθήκαμε; Τη  Συμβολή της Εκκλησίας στην Ανθρωπιστική Κρίση, τη προσομοίωση ως μέθοδο εκπαίδευσης στον χώρο της Υγείας, Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής. Αποτελεσματικότητα Φροντίδας, Αποτελεσματικότητα Κόστους, και  από την τεκμηριωμένη γνώση, στην νομοθετημένη πρακτική: Επαγγελματικά καθήκοντα & πρωτόκολλα.

Ο διακεκριμένος Καθηγητής, του Τμήματος  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής  του Δ.Π.Θ. κ. Πρέπης Αλκιβιάδης κατά την εναρκτήρια ομιλία του,  ταξίδεψε τους συνέδρους στους όμορφους τόπους της Θράκης, δίνοντας έμφαση στην πολυδιάστατη ιστορική αξία της Αλεξανδρούπολης  καθώς και στην  πολυπολιτισμική φυσιογνωμία του συγκεκριμένου γεωγραφικού σημείου του Έβρου.

Η προσκεκλημένη ομιλήτρια  κ. Janet Davies καταξιωμένη νοσηλεύτρια διεθνούς φήμης και Εκτελεστική Διευθύντρια του Βασιλικού Κολλεγίου Νοσηλευτών του Ηνωμένου Βασιλείου (Royal College of  Nursing) της Μ. Βρετανίας, με τη διάλεξή της, εστίασε στην αναγκαιότητα για ασφαλή στελέχωση στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της υγείας ασθενών και πολιτών.

Οι διαλέξεις έγιναν από προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό με διεθνές κύρος και επιστημονική συμβολή, εμφυλλοχωρόντας νέες γνώσεις και τάσεις, δημιουργώντας κουλτούρα διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Νοσηλευτών και άλλων έγκριτων Επιστημόνων.

Τα θέματα που προβλήθηκαν μέσα από τις ελεύθερες και τις ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις αφορούσαν  κάθε ειδικότητα της νοσηλευτικής και πιο  συγκεκριμένα:

Τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, τη Ψυχική Υγεία, την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, την Καρδιολογία, τη Νοσηλευτική Μητρότητας και Παιδιού, την Παθολογική, τη Χειρουργική, την Ογκολογική Νοσηλευτική, τα Ηθικά και Δεοντολογικά Διλήμματα, τη Γεροντολογική Νοσηλευτική, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, τις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις, την Υγιεινή και την Ασφάλεια Ασθενών, τη Νεφρολογική, την Αναισθησιολογική, την Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική, την Πληροφορική της Υγείας, τη Διαπολιτισμική Νοσηλευτική και  τη Νοσηλευτική Αποκατάστασης.

Προτάσεις  προς την Πολιτεία

Κατά την προγραμματισμένη ευρεία Συνδιάσκεψη του Ε.Σ.Ν.Ε  μέσα από έναν εποικοδομητικό  διάλογο έγινε ανταλλαγή απόψεων για το παρόν και το μέλλον της Ελληνικής Νοσηλευτικής. Κοινή συνισταμένη όλων είναι η ενότητα στην Νοσηλευτική, για τον επαναπροσδιορισμό κοινών στόχων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και για την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής.

Οι Προτάσεις  προς την Πολιτεία συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Άμεση Στελέχωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με Νοσηλευτές, διότι η υποστελέχωση βλάπτει σοβαρά την υγεία ασθενών και νοσηλευτών
  • Ενιαία Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση,
  • Υλοποίηση και Λειτουργία των Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. με ενεργό δράση και συμμετοχή των Νοσηλευτών
  • Συμμετοχή των Νοσηλευτών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα
  • Θεσμική και Νομική Κατοχύρωση των Νοσηλευτικών Πράξεων
  • Εξασφάλιση Ποιότητας & Ασφάλειας στο Εργασιακό Περιβάλλον

 Αξίζει να σημειωθεί η εκφρασμένη ανάγκη των συνέδρων για αναγέννηση στη Νοσηλευτική και τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας για συναδελφικότητα, αλληλεγγύη και αξιοκρατία καθώς και για την αναγκαιότητα   διασύνδεσης του ακαδημαϊκού με τον κλινικό χώρο.

  •  Οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη Συνεδρίου: AFEA Congress
  • Επικοινωνία  Συνεδρίου: AKTISCOM
  • 2. MG_1118

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

+(30) 210 6525508
+(30) 210 3007845
+(30) 210 3006417

ΑΣΠΑΣΙΑΣ 96, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Τ.Κ. 15561

email

info@onmedia.com.gr

© 2020 – ON MEDIA. All rights reserved.