Η Επικοινωνία είναι μια διαρκής, περίπλοκη και εύθραυστη διαδικασία που πρέπει να ανταποκρίνεται με ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες και στις απειλές που διαμορφώνει το σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εν ολίγοις, η επικοινωνία σήμερα εξισώνεται άμεσα με τη στρατηγική που την υποστηρίζει.

Στην  AKTIS GROUP, χαρτογραφούμε τις ιδιαιτερότητες του πεδίου δράσης του πελάτη, αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά που τον ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό, διαμορφώνουμε την ιδιαίτερη στρατηγική του τοποθέτηση και υλοποιούμε συντεταγμένα Προγράμματα Στρατηγικής Επικοινωνίας,  με στόχο την απόκτηση προστιθέμενης αξίας σε ότι αφορά στη φήμη του, αλλά  και τις επιμέρους δραστηριότητές του.

Κάθε Πρόγραμμα Επικοινωνίας της AKTIS GROUP, ενσωματώνει tailormade στρατηγικές προσαρμοσμένες στους στόχους, τα μηνύματα και τις ιδιαιτερότητες των κοινών στα οποία απευθυνόμαστε. Με παραδοσιακά, αλλά και σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία και πρωτότυπες,  αλλά και κλασικές ενέργειες δημοσίων σχέσεων, χτίζουμε διαύλους διάχυσης του μηνύματος τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε εξειδικευμένους αποδέκτες, που χρήζουν ιδιαίτερα διακριτικής ή στοχευμένης προσέγγισης.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

+(30) 210 6525508
+(30) 210 3007845
+(30) 210 3006417

ΑΣΠΑΣΙΑΣ 96, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Τ.Κ. 15561

email

info@onmedia.com.gr

© 2020 – ON MEDIA. All rights reserved.