Από τους χρήστες (44% άντρες και 56% γυναίκες, με τις ηλικίες 26-40 να αντιπροσωπεύουν το 48% του συνόλου) ποσοστό 43% βρίσκει γιατρό ή και νοσοκομείο μέσω Διαδικτύου, ενώ το 35% συμμετέχουν ενεργά σε blogs και fora σχετικά με θέματα υγείας, ανταλλάσσοντας γνώμες και απόψεις με άλλους χρήστες.

Μάλιστα οι ερευνητές που επεξεργάστηκαν τα δεδομένα θεωρούν ότι -στον συγκεκριμένο τομέα- διαφαίνεται

πιθανή νέα προσέγγιση της αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας εκ μέρους του κοινού, καθώς τέσσερις         στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα διάβαζαν blogs και fora στα οποία γράφουν (εν είδει «εξομολόγησης», ή έστω, απλής περιγραφής γεγονότων προς την κοινότητα), την ιστορία τους άτομα με το ίδιο πρόβλημα υγείας.

Δικαιολογημένα, λοιπόν, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας καταγράφηκαν και αναλύθηκαν περισσότερες από 250 ιστοσελίδες οι οποίες συντηρούνται και εμπλουτίζονται σε τακτική βάση από Έλληνες γιατρούς, διαφόρων ειδικοτήτων, με πολυπληθέστερη κοινότητα (50 παρουσίες) εκείνη των πλαστικών χειρουργών και δεύτερη (39 παρουσίες) εκείνη των γυναικολόγων. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ψηφιακά ενεργών γιατρών είναι πως σε ποσοστό 55% είναι κάτοχοι διδακτορικού, ενώ 4 στους 5 είναι κάτω των 55 χρόνων.

Ένα άλλο σημαντικό δεδομένο όσον αφορά τη σχέση των γιατρών με το Ιντερνετ είναι ότι ποσοστό 60%                 των ερωτηθέντων αξιοποιεί ιστοσελίδες/blogs/fora με στόχο την ενημέρωση για τις ιατρικές εξελίξεις και 48% για την άντληση στοιχείων με στόχο τη συγγραφή άρθρων σχετικών με την εργασία τους. Από την άλλη πλευρά, 2     στους 3 θεωρούν ότι η προσωπική επαφή χρήστη και γιατρού είναι σημαντική, απαντώντας έμμεσα στην τάση (ιδιαίτερα στις ΗΠΑ) για τηλεδιάγνωση και συμβουλές μέσω Διαδικτύου, κάτι που στην Ελλάδα απαγορεύει το καταστατικό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Στατιστικά στοιχεία  το 2011  δείχνουν ότι μέσα σ ένα χρόνο διπλασιαστήκαν ( από 27% σε 50%) οι χρήστες του Διαδικτύου που αναζητούν πληροφορίες για θέματα υγείας.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

+(30) 210 6525508
+(30) 210 3007845
+(30) 210 3006417

ΑΣΠΑΣΙΑΣ 96, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Τ.Κ. 15561

email

info@onmedia.com.gr

© 2020 – ON MEDIA. All rights reserved.