ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: μια διαρκής, περίπλοκη και εύθραυστη διαδικασία

Η Επικοινωνία είναι μια διαρκής, περίπλοκη και εύθραυστη διαδικασία που πρέπει να ανταποκρίνεται με ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες και στις απειλές που διαμορφώνει το σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εν ολίγοις, η επικοινωνία σήμερα εξισώνεται άμεσα με τη στρατηγική που την υποστηρίζει.

Στην  AKTIS GROUP, χαρτογραφούμε τις ιδιαιτερότητες του πεδίου δράσης του πελάτη, αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά που τον ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό, διαμορφώνουμε την ιδιαίτερη στρατηγική του τοποθέτηση και υλοποιούμε συντεταγμένα Προγράμματα Στρατηγικής Επικοινωνίας,  με στόχο την απόκτηση προστιθέμενης αξίας σε ότι αφορά στη φήμη του, αλλά  και τις επιμέρους δραστηριότητές του.

Κάθε Πρόγραμμα Επικοινωνίας της AKTIS GROUP, ενσωματώνει tailormade στρατηγικές προσαρμοσμένες στους στόχους, τα μηνύματα και τις ιδιαιτερότητες των κοινών στα οποία απευθυνόμαστε. Με παραδοσιακά, αλλά και σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία και πρωτότυπες,  αλλά και κλασικές ενέργειες δημοσίων σχέσεων, χτίζουμε διαύλους διάχυσης του μηνύματος τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε εξειδικευμένους αποδέκτες, που χρήζουν ιδιαίτερα διακριτικής ή στοχευμένης προσέγγισης.

Tackling Cardiovascular Disease burden

by forging Stronger Leaderships in European Heart Medicine

Causing 51% of deaths in women and 42% of deaths in men in Europe, cardiovascular disease is the main cause of death in the old continent.  Cardiovascular disease causes more deaths among Europeans than any other condition, and in many countries still causes more than twice as many deaths as cancer.

The burden of cardiovascular disease constistutes a major challenge for healthcare systems all over Europe. Healthcare costs from CVD are projected to increase further across all economies until the end of the decade, let alone the indirect costs due to lost productivity from premature mortality, and the costs of morbidity.

To address this major challenge, an effective organization and financing of healthcare services is urgently needed. This is one of the main points that the Leadership & Management Forum in Cardiovascular Medicine is aiming to. The Forum, that will take place in Vienna, June 16th-18th, will bring together more than 400 heart specialists from the medical, health economics and med-tech sectors, from over 20 countries across Europe and the USA, who will analyze the dynamics and trends in the epidemiology and burden of cardiovascular disease, the new medical technologies and the factors determining the effective organization and financing of healthcare services.

“The Forum will bring together senior executives from the cardiovascular community who are occupied either in the academic field or in the National Schools of Public Health, plus directors of cardiovascular clinics and labs, decision makers in public and private health care sectors, as well as executives in the Insurance, Pharma and Medtech Industry,” said Forum President Prof. Panos Vardas, Professor of Cardiology at the University of Crete and Chairman of the Brussels-based European Heart Agency.

With 40 internationally-renowned speakers, the forum will help young cardiovascular specialists to find out how they can prepare for the future and address these challenges. “We plan to involve well-motivated young specialists, who aspire to become leaders in the field of cardiovascular medicine”, he added. “Their participation will give them a unique opportunity to interact with well acknowledged multimodality speakers and to share experiences and visions that will enhance their own careers.”

The participants will also get informed on the cutting edge techlologies in cardiovascular medicine, such as 3D organ printing, and will learn more on how digital technologies will transform clinical practice in the near future.

The detailed agenda for the Forum is now available at: www.lmcforum.org

Progress can also be monitored on Twitter at @LMCmedForum and at LinkedIn

 For further information contact:

Nektaria Karakostas (Aktiscom), Media Consultant, LMCmed Forum

Tel: +30- 6972478062, +30-2130287701

Email: nectaria.karakosta@gmail.com

Or

Kleo Giatsou, LMCmed Forum Scientific Secretariat

Tel: +30 210 3668842

Email: secretariat@lmcforum.org

For registrations and sponsorship enquiries contact the Forum Secretariat at: info@lmcforum.org

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

+(30) 210 6525508
+(30) 210 3007845
+(30) 210 3006417

ΑΣΠΑΣΙΑΣ 96, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Τ.Κ. 15561

email

info@onmedia.com.gr

© 2022 – ON MEDIA. All rights reserved.